Ve srovnávacím výzkumu nesoucím název Místo pro život 2011 obsadil Karlovarský kraj v porovnání s ostatními kraji desáté místo. Lázeňský charakter kraje podle výzkumu nezapře téměř dvojnásobný počet lůžek v ubytovacích zařízeních a nadprůměrný počet bazénů a koupacích ploch.

V kraji je i nadprůměrný počet travnatých a vodních ploch. Pro rozvoj regionu jsou naopak slabinou podprůměrné investice do životního prostředí i nízké investice přes CzechInvest. Kraj navíc ohrožuje odchod mladých lidí a na zdejších vysokých školách studuje jen desetina místních studentů. Zbytek hledá příležitosti v jiných regionech, přičemž více než polovina v Praze, další pětina v Plzni.

„Problémem je nadprůměrný podíl nezaměstnaných mladých lidí a nejnižší průměrné mzdy. Je zde rovněž nižší zájem o politické dění, který se projevuje podprůměrnou volební účastí,“ uvádí k průzkumu Aneta Kapuciánová.

Průzkum také ukázal, že v Karlovarském kraji je republikově nejvíce mladých muzikantů. Do základních uměleckých škol chodí nejvíce dětí.

Z výpočtů výzkumu také například vyplývá, že šance vyhnout se dopravní nehodě, případně že bude objasněný některý z trestných činů je zde o dvě třetiny vyšší.
A jak výzkum probíhá? Podle Kapuciánové k nalezení nejlepšího Místa pro život přispívá kromě statistických dat i odborné kolegium. To je čtrnáctičlenný orgán složený z osobností, které svými názory přispívají k celospolečenské debatě na odborná témata.

„Úkolem kolegia je určit hodnotový žebříček, a tak i váhu jednotlivých zkoumaných kritérií. Podle členů kolegia je pro náš život nejdůležitější vše, co souvisí s péčí o dítě a vzděláváním a také s bezpečností a životním prostředím. Nejméně důležité jsou podle členů kolegia příležitosti k trávení volného času a infrastruktura,“ dodala s tím, že výzkum se opírá o statistická data, která jsou rozdělena do osmi oblastí. Těmi jsou ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, infrastruktura, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost.

Nejlépe ve výzkumu dopadl Plzeňský kraj, druhý byl kraj Královéhradecký a třetí skončila Praha.

Místo pro život

1. Plzeňský kraj
2. Královéhradecký kraj
3. Hlavní město Praha
4. Zlínský kraj
5. Jihočeský kraj
6. Kraj Vysočina
7. Pardubický kraj
8. Jihomoravský kraj
9. Liberecký kraj
10. Karlovarský kraj
11. Olomoucký kraj
12. Moravskoslezský kraj
13. Středočeský kraj
14. Ústecký kraj