Západočeské prvenství drží místo v Českém lese, kde nakvétá medvědí česnek. Jde totiž o největší souvislou plochu porostlou toto bylinou. Další podobná lokalita je na Domažlicku, kde i jedné z lesních cest se říká Česneková. I když nejde o ohroženou nebo nějak zvláště chráněnou rostlinu, přesto by lidé měli být opatrní při jejím sběru. „Zejména pak v druhé zóně Chráněné krajinné oblasti Český les,“ uvedl už dříve pro Deník ředitel Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště CHKO v Přimdě. „Samozřejmě nevadí, když si někdo citlivě nasbírá dvacet lístků do pytlíku,“ dodává s tím, že není přípustný sběr pro komerční využití. I s tímto přístupem se na správě už v minulosti setkali. Listy se navíc sbírají právě v období před květem rostliny, nikoli nyní, když je v plném květu.

Vytrvalá léčivá rostlina užívaná dříve i jako desinfekce se dnes běžně používá v kuchyni. Zatímco například na Moravě je její výskyt v přírodě velice hojný, v příhraničí na západě Čech ji ale najdete jen na několika málo místech.

Vstavač osmahlý: Jen na málo místech v Plzeňském kraji

Vstavač osmahlý vykvétá jen ojediněle a jen na několika málo místech. Nyní právě začíná jít do květu na prosluněných svazích luk. Tyto louky se právě proto pravidelně kosí, aby vstavače mohly vykvést. Rostlinu je možné spatřit jen na málo místech Plzeňského kraje a vždy jen v několika exemplářích. Volně rostoucí květina je tak vzácná, že v Plzeňském kraji má většina míst výskytu vstavače osmahlého v průměru jen do dvaceti kusů kvetoucích rostlin. Vyskytuje se ještě v lokalitách, přírodní rezervace Pod Volfštejnem, Hvožďanská louka u Poběžovic, Louňová (u Blovic), několik lokalit v Pošumaví na výchozech vápenců (mezi Sušicí a Horažďovicemi), historicky bývala lokalita i u Plzně, ale někdy v 60. letech 20. stol., dnes je zaniklá.

Vstavač osmahlý je silně ohrožený druh vzácné orchideje. „Potřebuje výhřevné stráně spíše bazického (zásaditého) podloží, nízkostébelný trávník a pravidelné obhospodařování," sdělila Deníku Jana Rolková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. A protože si na některých hlízách rádi pochutnávají divoká prasata, jsou na některých místech orchideje chráněny do země položeným pletivem, které zabraňuje zvěři kořínky vyrývat.