Integrovaná střední škola v Chebu má nového ředitele, před více než měsícem se jím stal Tomáš Mašek. Musel od nástupu do funkce změnit své návyky? A jaké byly jeho dětské sny? I na to se ptala redaktorka Petra Nedvědová ze školního časopisu Integráček.

Změna na postu ředitele ISŠ Cheb je více než známá. Jaký máte pocit po měsíci 'ředitelování'?

I přesto, že měsíc není nijak dlouhá doba, jsem přesvědčen o správnosti našeho směřování. V souvislosti se školou je totiž vždy potřeba mluvit o celém týmu pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. Úspěšnost ředitele školy naší velikosti je přímo závislá na kvalitě členů týmu všech pracovních pozic a úrovní.

Školu přece jenom za 2,5 roku dobře znáte. Je ale něco, co vás při nástupu do funkce překvapilo?

Do jisté míry mne překvapila šíře záběru vykonávaných činností, které v některých částech vůbec nesouvisejí s výchovně-vzdělávacím procesem, žáky, kolegy. Programově je ovšem potřeba vycházet z toho, že možné je úplně všechno.

Měl jste nějaká očekávání, když jste se hlásil do konkurzu na ředitele školy?

Moje očekávání spočívala zejména v možnosti realizovat vizi v podobě fungující, inovativní školy a spoluvytvořit stabilní součást vzdělávací soustavy středních škol na území Karlovarského kraje.

Musel jste nějak radikálně změnit své zvyky, myslím především ty pracovní, po svém nástupu na místo ředitele?

O razantní změnu určitě nešlo. Někdy je potřeba lépe zorganizovat den, přenastavit systém, vyřídit desítky mailů, telefonátů, zajistit spolupráci se sociálními partnery, jindy zase intenzivně zapracovat na vyřízení provozních potíží. Princip je ovšem stále stejný, úspěch přináší pouze každodenní poctivá práce.

Zajímalo by mě, jakým směrem chcete školu dál posouvat. Prozradíte nám některé z vašich vizí? A vůbec, jakého cíle byste chtěl dosáhnout?

Koncepce, se kterou jsem uspěl u výběrového řízení, je postavena na principu popisu aktuálního stavu, definice rozvojových cílů a stanovení nástrojů pro jejich dosažení. Za klíčové považuji nastavení a udržení oborové struktury v širokém kontextu vzdělávací soustavy Karlovarského kraje, zvýšení úspěšnosti žáků u závěrečných a maturitních zkoušek, personální i ekonomickou stabilizaci, efektivní využití zdrojů financí a odpovědnou realizaci projektů. Splněním všech stanovených dílčích cílů v rámci jednotlivých oblastí fungování školy, včasným odhalením budoucích rizik a každodenní kvalitní prací všech zaměstnanců by naše škola měla směřovat k metě v podobě moderní, fungující, inovativní a bezpečné školy začátku první poloviny 21. století.

Jako ředitel jste převzal celou řadu projektů. Jak to v současnosti vypadá s přestavbou budovy Na Hrázi?

Aktuálně probíhá I. etapa realizace stavby, která zahrnuje rekonstrukci a přístavbu stávající budovy. Vizualizaci celého projektu mohou zájemci vidět na školních webových stránkách v sekci O škole/Centrum odborného a praktického vzdělávání. Ve II. etapě bude následovat výměna oken, otopné soustavy a zateplení objektu. Doufám, že se obě etapy podaří zvládnout a po dlouhé době budeme mít moderní školní budovu.

Kromě radikální rekonstrukce bude se něco dít i ohledně budovy Komenského? Některé třídy se už začaly opravovat. Je něco, na co se ještě můžeme v budoucnu těšit?

V současné době probíhá rekonstrukce vybraných učeben a výstavních prostor nově budovaného Technologického centra, inovace informačního systému a provozní údržba menšího rozsahu. Žádné velké investice se do budovy, která je majetkem města Chebu, pro příští roky nechystají.

Zajímalo by nás, jaký máte vztah k Chebu, když sám pocházíte z Karlových Varů…

K Chebu mám vřelý vztah. Je potřeba si město trošku „osahat" a zjistit, že některé představy o něm jsou velmi zkreslené a některé určitě ne. Můj vztah k němu je určitě také dán nejen jeho fyzickou podobou, ale i vztahem k lidem, které jsem tu potkal.

Musel jste někdy učinit nějaké obtížné rozhodnutí?

Těžkých rozhodování s nutností přijmout osobní odpovědnost za nalezená řešení po zvážení všech argumentů mám za sebou celou řadu. Obtížné jsou vždy výběry z vyššího počtu špatných variant.

Bude škola pořádat nějaké nové akce pro naše studenty? Prozradíte nám jednu dvě, abychom věděli, na co se můžeme těšit?

Z chystaných akcí určitě stojí za zmínku zahraniční exkurze pro žáky vybraných technických oborů vzdělání, jednorázové mimorozvrhové akce tříd a jedna prostorová změna v budově odloučeného pracoviště U Divadla. Těšit se můžete, ale zatím víc neprozradím.

Prozradil byste nám, čím jste chtěl být jako malý a jaké byly vaše sny?

Od malička jsem chtěl být učitelem. Nikdy jsem seriózně neuvažoval o tom, že bych dělal něco jiného. Pedagogická fakulta byla mou první i poslední volbou.

Byl jste jako student příkladný? Jaké školy jste vystudoval a jaké překážky jste musel přeprat?

Jako středoškolák, absolvoval jsem víceleté gymnázium, jsem byl žákem spíše průměrným, a co se prospěchu týká, určitě ne příkladným. Po maturitě jsem se v rámci vysokoškolských studií vydal na pedagogické fakulty. První byla v Ústí nad Labem (učitelství pro střední školy tělesná výchova/zeměpis), druhá pak na Univerzitě Karlově v Praze (obor školský management). Přeprat jsem většinou musel sám sebe.

Máte, nebo měl jste nějaký vzor?

Největšími vzory mého života jsou moji rodiče. Víc není třeba dodávat.

Co byste vzkázal žákům do druhého pololetí školního roku 2012/2013?

Našim žákům vzkazuji, ať řádně docházejí do školy, řádně se vzdělávají a dělají dobré jméno naší škole. Určitě po nich nechci žádné zázraky. Vzdělání je totiž hodnotou nejvyšší a v čase trvalou.


Petra Nedvědová, časopis Integráček