„Mariánské Lázně jsou významné lázeňské město, které si zaslouží určitou jednotnost a důstojný vizuální styl. I proto vznikl manuál. Pravidla v něm uvedená se týkají především předzahrádek na území památkové rezervace,“ řekl Martin Hurajčík, starosta Mariánských Lázní. „Provozovatelé restaurací mají dlouhodobé smlouvy se společnostmi, které jim dodávají například slunečníky. I proto jsme stanovali tříleté přechodné období, během kterého by měli předzahrádky upravit tak, aby manuálu odpovídaly. Respektovat jej ale musí ti, kteří předzahrádku nově zakládají. Nechceme nic nařizovat, nebo určovat kompletní vzhled, jen nastavit základní pravidla, která přispějí ke vzhledu města,“ konstatoval starosta.

Manuál neurčuje konkrétní vzhled předzahrádek, ale nastavuje určitá pravidla, jako například, že průchozí prostor na chodníku by měl zůstat dostatečně široký. Předzahrádka by neměla stát na podestě, pokud k tomu není důvod, a neměla být zbytečně masivní, což se týká hlavně hrazení. Redukce čeká oplocení zahrádek, zvlášť těch, na kterých se objevuje reklama.

Ilustrační snímek
Karlovarský kraj spustil nový podcast Na kraji

„Manuál provede provozovatele na 9 stránkách textovou a obrázkovou formou základními pravidly. Užívání veřejného prostoru se neřídí jen vyměřenou platbou za m2 záboru, ale i dalšími vyhláškami a stavebním zákonem. Nově jsou pravidla pro užívání chodníků a jiných pěších ploch doplněna prostorovými a estetickými požadavky - průchody, odstupy, použité materiály, barevnost, omezení reklamy,“ uvedla Ludmila Míková, která manuál zpracovala. „Ulice s obchůdky, restauracemi a kavárnami vytvářejí přívětivé prostředí a kolorit města. Jeho velká část se nachází v památkové rezervaci, navíc chráněné jako “Slavná lázeňská města Evropy” v UNESCO, a tak estetická a užitná kvalita by měla být samozřejmostí. Příručka by neměla být přísnou regulací, ale spíše motivací pro uživatele i pro výrobce reklam a všech, kteří se na tvorbě veřejného prostoru podílejí,“ podotkla.

Manuál je platný od 1. února 2024, je zveřejněn na stránkách města v oddíle ► Město ► Majetek města ► Předzahrádky. Vedení města chce řešit také reklamu a označování prodejen. „Reklamní štíty je možné vyrobit i tak, aby působily esteticky a zapadly do rázu města. Rádi bychom také omezili reklamní áčka a stojany, které zabírají místo na chodnících, místo nich by podnikatelé mohli využívat třeba vývěsní štíty,“ uzavřel starosta Martin Hurajčík.