Areál bývalých kasáren na Zlatém vrchu už město Cheb předalo firmě, která bude provádět demolici. Společnost začala s přípravnými pracemi a k samotné demolici prvních objektů by mělo dojít v první polovině příštího měsíce.

„Firma z areálu v současné době odváží nepořádek," uvedl chebský místostarosta Pavel Hojda. Podle jeho slov přijde nejdřív na řadu hlavní budova. „Poté budou následovat další, a to směrem k Ašské ulici," doplnil s tím, že demolice první části kasáren vyjde na necelý milion korun.

Prostranství bývalých kasáren Julia Fučíka město získalo bezúplatně od státu před více jak deseti lety. Potíží ale byla ministerská blokace, která neumožňovala areál využít komerčně. Přitom plány s územím mělo nejen město. Ještě před převzetím majetku usilovaly společně Cheb, Hof a Plavno, aby zde sídlila mezinárodní policejní akademie. Síť policejních škol tehdy chtěla zřídit Evropská unie. Od roku 2002 se uvažovalo o tom, že by zde vzniklo bydlení, působit zde chtěla i Integrovaná střední škola v Chebu, Terea, okresní správa sociálního zabezpečení nebo EJF Berlín, evangelická nezisková organizace zaměřená na pomoc mládeži, handicapovaným a dříve narozeným lidem i osobám v nouzi. Původně zde také měla vzniknout pobočka VZP. Nic z toho ale nevyšlo.

V roce 2008 tak dokonce radnice požádala o zrušení blokace pro komerční využití. Ministerstvo obrany svolilo, Ministerstvo financí nikoliv. Město tak muselo čekat až do roku 2013, jinak by riskovalo pokutu ve výši téměř 52 milionů korun. Mohl zde tak fungovat pouze azylový dům.