„Již od 90. let minulého století města po celé naší republice bojují s tím, aby snížila počet komínů, které vypouštějí do ovzduší nezdravé látky," uvedl jeden z protestujících, Karel Tyrpekl z Chebu. „Proto jsem zásadně proti výstavbě Zařízení na energetické zpracování odpadu (ZEVO) v Chebu. Podle mého názoru je to jasný krok zpátky, kdy se má v tomto objektu ročně spálit až dvacet tisíc tun odpadu a do ovzduší se tak mohou dostat i nebezpečné látky. To nemluvím o počtu aut, která budou do provozovny spalovny s odpadem zajíždět a zatěžovat tak silnice kolem Chebu," poznamenal Karel Tyrpekl.

Podle příznivců spalovny by městu měla ušetřit 38 milionů kWh za rok, které by muselo vyrobit spalováním fosilních paliv. A lokalita na takzvaném Švédském Vrchu je podle všech kritérií ideální.

O umístění ZEVO v těchto dnech rozhoduje Městský úřad v Aši. Spalovna by měla vyrůst u silnice, která směřuje z Chebu do Podhradu. Od začátku plánování se však proti ní staví sami obyvatelé města i sdružení Arnika. Ta totiž poukazovala na fakt, že je město Cheb spoluvlastníkem investorské firmy, tedy společnosti Terea. Krajský úřad Karlovarského kraje tedy rozhodl, že se projektem bude zabývat úřad ve Františkových Lázních. Během pár dní však vešel v platnost zákon, že se podobná rozhodování přesouvají na nejbližší obec s rozšířenou působností. To by byl v tomto případě úřad v Sokolově. Ten je ale zakládajícím členem Odpadové společnosti, což je vlastně konkurenční projekt. Sokolovský úřad by tak byl zase podjatý z pohledu Chebských. Kraj proto nakonec určil, že bude územní řízení probíhat v Aši. Proti tomu ale byla podána dokonce hned dvě odvolání. Nakonec však Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že o místě výstavby musí rozhodnout Aš.