Někteří provozovatelé však výherní automaty začali nahrazovat takzvanými kvízomaty.

„Počet heren takto radikálně snižuje končící platnost ministerských povolení, ale také obecně závazná vyhláška, která stanovuje, kde je hazard tolerován a kde nikoliv," informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

V Aši jsou v současné době provozována dvě kasina a 233 hracích přístrojů v osmi provozovnách.

„Přestože v Aši není uplatňována strategie nulové tolerance jako v jiných městech, i zde se objevil nešvar poslední doby. Provozovatelé začali místo hracích přístrojů do heren umisťovat takzvané kvízomaty," konstatoval mluvčí.

Po čtyřech kvízomatech ve dvou provozovnách, na Hlavní a Okružní ulici, jež měly být už bez jakéhokoliv přístroje, objevili při kontrole pracovníci Finančního odboru Městského úřadu v Aši.

„Případy se pro podezření z trestného činu neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry zabývá Policie ČR," uvedl Milan Vrbata. Vyhláška regulující hazard, která v Aši platí už deset let, určuje, kde smí a kde nesmí být sázkové hry provozovány. Území se zákazem tvoří celá Hlavní ulice a některá místa v jejím bezprostředním okolí, centrum města a ulice, kde se nachází školská a zdravotnická zařízení. „Už několik let platí další vyhláška, která omezuje propagaci heren. Určuje, že zvenčí nesmí být do heren vidět, povoluje označení provozovny pouze jedním nápisem s maximální výškou písma 20 centimetrů. Tato reklama navíc nesmí svítit ani blikat," poznamenal mluvčí Aše. Za existencí kvízomatů a tím, že postih za jejich provozování je v současné době obtížný, vidí vedení ašské radnice nedokonalost legislativy.