Začátkem letošního roku nabyla účinnost novela energetického zákona. Spotřebitelům přináší novou možnost, jak se vyvázat z nevýhodných smluv o dodávkách energií uzavřených prostřednictvím podomního prodeje nebo přes telefon či internet. Smlouvu lze vypovědět i po zahájení dodávek, a to bez sankce.

„V naší spotřebitelské poradně se setkáváme s případy, kdy se spotřebitelé zavazují více smlouvami o dodávce energií na dlouhou dobu dopředu, dochází tak k jakémusi řetězení smluv," vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. „Spotřebitel má například uzavřenou smlouvu na dobu určitou do konce roku 2016, ještě za trvání této smlouvy si pak sjedná smlouvu s jiným dodavatelem, účinnou od 1. 1. 2017 a do 31. 12. 2019 a po oslovení dalším dodavatelem se zaváže k odběru energie smlouvou od 1. 1. 2020," popisuje.

Podle jeho slov si pak někteří spotřebitelé nepamatují, že již na určité budoucí období smlouvu uzavřeli, a uzavřou další smlouvu na stejné období. „V takovém případě platí smlouva, která byla uzavřena dříve. Dochází také k situacím, kdy spotřebitelé smlouvu ztratí a poté nevědí, kdy jim stávající smlouva končí," upozorňuje Lukáš Zelený s tím, že takové smlouvy mohou být nevýhodné.

Dle novely energetického zákona lze vypovědět distanční smlouvu či smlouvu sjednanou mimo obchodní prostory dodavatele i po zahájení dodávek elektřiny či plynu. Spotřebitel může nyní takovou smlouvu vypovědět bez sankce ve lhůtě 15 dnů po zahájení dodávek.