Obec Krásná o prodej pozemků za tuto cenu požádala ve veřejném zájmu. Jedná se o část rybníka a přilehlých pozemků v Krásné ve vlastnictví města Aše, zbytek vodní plochy patří obci Krásná. Obec chce celý rybník a jeho okolí revitalizovat a vybudovat tu přírodní koupaliště.