Úkolem každého soutěžícího je natočit video a říct, co prospěšného udělal pro kamaráda, rodinu, zvíře nebo planetu. „Milé děti, máme pro vás připravenou v rámci projektu Maják – cesta bezpečí jednu zajímavou soutěž, která je příběhem pomoci pod názvem Otevřené srdce. Pokud jste někomu někdy pomohly, tak se můžete o váš příběh podělit formou videa. Posílat ho můžete na facebookové stránky Dětského úsvitu do 4. září, kdy bude výsledek vyhlášený. Pro výherce je připravena nádherná odměna, a to vyhlídkový let letadlem. Moc se těším na vaše příběhy otevřeného srdce a věřím, že otevřená srdce budeme mít i nadále,“ uvádí vedoucí sociální pracovnice Dětského úsvitu v Chebu Sonia Sudimacová.

Maják – cesta bezpečí je celoroční program pro děti. Projekt je zaměřený na děti a mladistvé ve věku 8 až 16 let. „Cílíme na děti a mladistvé, kteří žijí, nebo jsou reálně ohroženi sociálně- patologickým prostředím, rizikovými jevy a vykazují nebo mají sklon k různým závislostem jako je predelikventní a delikventní chování, žijí v závadovém prostředí, mají poruchy chování, tendence k sebepoškozování, záškoláctví a parazitujícímu způsobu života,“ vysvětluje Sudimancová s tím, že projekt cílí i na děti a mladistvé, kteří nejsou ohroženi výše uvedenými jevy, ale mají zájem o účast v daném projektu a je pro ně svým zaměřením vhodný a přínosný. „A poté jsou naší cílovou skupinou také děti a mladiství, kteří absolvovali program v roce 2021, získali cenné zkušenosti a dovednosti, stali se Strážci Majáku a chtějí se nadále plnohodnotně rozvíjet, být pro druhé vzorem,“ říká.

O víkendu 13. a 14. srpna se na oblíbené akci vystřídá pestrá paleta moderních i historických letadel, vrtulníků a akrobatických pilotů či skupin.
Na chebském leteckém dni se představí i unikátní stíhačka Messerschmitt

Podle Sudimacové je cílem projektu také prohlubování morálního vědomí, zvnitřnění si etických hodnot a principů. „ Přejeme si zvýšit právní povědomí a jeho účinné uplatňování v praxi. Chceme, aby určená skupina rozpoznala rizika a hrozby, a to včetně rizik a hrozeb skrytých v kyberprostoru. Také si přejeme eliminovat závislostní, destruktní, predelikventní a delikventní chování. I tím vlastně zvyšujeme osobní pocit bezpečí a snažíme se vytvářet bezpečné klima pro soužití s druhými,“ přibližuje danou problematiku.

Respektování práv svých i druhých a nevolit cestu agrese a násilí je dalším aspektem. „Děti motivujeme k tomu, aby se chovaly podle hesla: Morální je normální,“ uzavírá Sudimacová.

Od roku 2022 má nezisková organizace Dětský úsvit nově kromě programu doprovázení pěstounských rodin v Karlovarském kraji a uzavíraní dohod o výkonu pěstounské péče také i zaregistrovanou sociální službu odborného sociálního poradenství a mimo jiné nabízí i služby pro děti.