„Německá strana má v plánu výstavbu průmyslového parku v blízkosti města Wiesau. Zástupci bavorské hospodářské komory přijeli s mnoha otázkami ohledně investičního záměru výstavby podobného průmyslového parku na německé straně,“ potvrdil starosta Chebu Antonín Jalovec.

„Vzhledem k tomu, že město Cheb má již dlouhodobé zkušenosti s takto rozsáhlým podnikem, který začal v Chebu již v roce 2002, mohli jsme společně s vedoucím majetkoprávního odboru Ing. Vlastimilem Habětínkem opravdu výstižně na dotazy německých kolegů odpovídat,“ řekl starosta ke schůzce. „V rámci společné diskuse jsme narazili i na témata, jako je odliv pracovních sil do vnitrozemí nebo do blízkých německých firem. Asi společným problémem na obou stranách hranice je jazyková bariéra, která je pořád jakýmsi handicapem pro získávání odborných pracovních míst. A největší a zásadní problém jsou německé mzdy, kterým nejsme schopni zatím konkurovat,“ doplnil Antonín Jalovec.

V první etapě Chebské průmyslové zóny dnes působí 14 malých i středních firem, ve kterých je zaměstnána více jak tisícovka zaměstnanců. „Vzhledem k rozvoji některých stávajících podniků se poptávka po zaměstnancích zvyšuje. Již nyní město ve spolupráci s Karlovarským krajem pracuje na přípravě druhé etapy výstavby průmyslové zóny,“ doplnila mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková.