Za to přišla zasloužená finanční odměna.

V roce 2013 samosprávy podaly šest žádostí o podporu projektů zlepšujících zpětný odběr vysloužilých spotřebičů a získaly 157 503 Kč. V roce 2008, kdy program startoval, přitom Karlovarský kraj podal pouze jednu žádost a získal od ELEKTROWINu jen 50 000 korun. Až dosud z měst a obcí Karlovarského kraje odešlo 21 žádostí o podporu z Motivačního programu ELEKTROWINu, které umožnily čerpat celkem 399 203 Kč.

Motivační program umožňuje čerpat jednorázově částky až do výše 100 000 Kč. Získané prostředky mohou obce a města využít například na elektronické či mechanické zabezpečení sběrných dvorů, pořízení manipulační techniky, rozšíření a zpevnění plochy sběrného místa, případně získání speciálního kontejneru na drobná elektrozařízení nebo ekoskladu na velké spotřebiče.

„Lepší zabezpečení a vybavení sběrných dvorů a dalších míst zpětného odběru přispívá k vyššímu sběru spotřebičů, což přináší veřejným rozpočtům další peníze," uvedla Tereza Ulverová, ředitelka provozního oddělení ELEKTROWIN, a.s. V roce 2013 bylo v rámci Motivačního programu obcím z celé ČR vyplaceno dohromady skoro 4,9 milionu Kč. Nejvíce vloni čerpal Olomoucký kraj, nejméně Kraj Vysočina. Od roku 2008 už celková částka přesáhla 20 300 000 Kč.