Během následujícího měsíce bude zcela dokončená rekonstrukce vstupních prostor chebské radnice. Takřka vše bylo hotové již minulý rok, chyběl však plánovaný výtah. Montáž má být dokončená na začátku června.

„V obřadní síni se koná řada akcí, kterých se účastní také dříve narození a handicapovaní občané. Podobné je to i s návštěvami v kancelářích vedení města," popisoval chebský starosta Pavel Vanoušek, proč bylo třeba při rekonstrukci vstupních prostor vyřešit také tento problém. Občané totiž byli odkázaní na pomoc druhých.

Za necelých pět týdnů by se to ale mělo změnit.

„V minulém týdnu proběhlo oddělení budoucího staveniště v zadní části vstupního vestibulu od prostor, kudy prochází veřejnost," uvedl Tomáš Ivanič z chebské radnice. Stavební práce již začaly a vlastní montáž přijde na řadu v polovině května. „Hotovo by mělo být nejpozději do 4. července," dodal.

Instalace výtahu završí loňskou rekonstrukci vstupní části radnice, kde pro občany vznikla nová moderní recepce, pracoviště Czech POINT, kontaktní kancelář místních poplatků s pokladnou i moderně zařízená čekárna.