K demolici samotné dojde v průběhu letních měsíců, v tuto chvíli vedení města vyřizuje všechna potřebná povolení.

„Všechny dotčené strany, konkrétně Správa železniční dopravní cesty, České dráhy, město a projektanti, intenzivně jednají o způsobu a možnostech, jak co nejrychleji a nejefektivněji snést uzavřenou lávku na Švédský vrch. Z původně navrhované částky 40 milionů jsme v rozpočtu ponechali 15 milionů, které by na snesení stávající mostní konstrukce včetně uhrazení s tím souvisejících plateb za vlakové výluky měly stačit,“ sdělil chebský starosta Zdeněk Hrkal.

Kdy se postaví lávka nová, se zatím neví, město nechá totiž vypracovat nový projekt.