K demolici samotné dojde v průběhu letních měsíců, v tuto chvíli vedení města vyřizuje všechna potřebná povolení.

„Všechny dotčené strany, konkrétně Správa železniční dopravní cesty, České dráhy, město a projektanti, intenzivně jednají o způsobu a možnostech, jak co nejrychleji a nejefektivněji snést uzavřenou lávku na Švédský vrch. Z původně navrhované částky 40 milionů jsme v rozpočtu ponechali 15 milionů, které by na snesení stávající mostní konstrukce včetně uhrazení s tím souvisejících plateb za vlakové výluky měly stačit,“ sdělil chebský starosta Zdeněk Hrkal.

Kdy se postaví lávka nová, se zatím neví, město nechá totiž vypracovat nový projekt.

Ilustrační foto.
Ukradla peněženku, pak si na doklad sjednala úvěr