Oprava chodníku v Mokřinách, kde se vymění povrch a obrubníky, je připravována pro úsek od křižovatky ulic Komenského a Příční po bývalou školu, v délce 700 metrů. Náklady jsou tu ve výši 1,96 milionu korun. Stejnou opravou projde také chodník v Sibiřské, a to od křižovatky s ulicí Studentská po hranice katastru s obcí Krásná, v délce 326 metrů. Tam náklady dosáhnou 1,67 milionu korun. V ulici U Sadu se opraví povrch vozovky a vyrovnají obrubníky, a to po celé její délce, to znamená od křižovatky s Hlavní až po ulici Na Vrchu. Tady vyjde oprava na necelý milion korun. Ve Slovanské ulici se připravuje kromě opravy vozovky také přeložení chodníků, v celé její délce. 

Chebský hrad
Sbírka hradní artilerie se už brzy rozroste o repliku bombardy