Z nich bude chtít financovat projekty, na které se doposud nedostávalo. Mimo jiné zázemí záchranářů v Lubech u Chebu, kde doposud sídlí v pronajatých prostorech.

"Již získané desítky milionů korun použije záchranná služba na tři projekty," říká za ZZS KVK Petra Bakurová. Prvním z nich je zpětné profinancování cekem deseti vozidel rychlé zdravotnické pomoci, které byla pořízena v letech 2020 a 2021, a na dalších pět vozidel v roce 2022. Profinancováno bude i vybavení zahrnující defibrilátory, ventilátory, odolné tablety a vozidlové termotiskárny.

"Peníze, které jsme získali zpětným proplacením vozidel z roku 2020, použijeme na obnovu technického vozového parku. Tato zakázka zahrnuje tři osobní vozidla pro techniky oblastí, vozidlo inspektora provozu, vozidlo spojaře, vozidlo technika přístrojů a svozovou dodávku," říká Bakurová.

Finanční obnos, který byl proplacen zpětně za vozidla z roku 2021, bude eventuálně využit na financování implementace elektronického odesílání dat a pořízení elektronického archivu v případě, že by se záchranářům nepodařilo zařadit se do otevřené výzvy e-Government.

Chodovské Penny
Osmnáctiletý Mário, který zapálil Penny, se bojí o těhotnou přítelkyni

Druhou investiční akcí, která bude hrazena z výzvy ReactEU, je pořízení vozidel pro pracoviště krizové připravenosti. Jedná se o dvě osobní vozidla vybavená na úrovni zásahových vozů rendez vous, vozidlo koronera, užitkové terénní vozidlo a dvě dodávky pro přepravu osob.

A třetí je kybernetické zabezpečení ZZSKVK, které zahrnuje především implementaci příslušného softwarového vybavení, ale také doplnění stávajícího hardwaru, zavedení řady organizačních opatření a následně proškolení zaměstnanců.

"Výzvy v rámci programu IROP 2, který pokrývá období let 2021 až 2027, jsou po přípravách vyhlašovány postupně v letošním roce," dodala Bakurová.

U stavbu nové výjezdové základny v Lubech je v současnosti před dokončením její projektová dokumentace a probíhá příprava na stavební řízení. Výjezdová skupina v Lubech tak získá plnohodnotné zázemí.

Silničáři opatří mosty na hlavním tahu ochrannými sítěmi
Silničáři opatří mosty na hlavním tahu ochrannými sítěmi

Další projekty jsou ve fázi přípravy a zahrnují pořízení dalších RZP vozidel, podíl na financování projektu společného operačního střediska IZS a vybudování výcvikového pracoviště zdravotnického operačního střediska.

Souhrnně se jedná o využití evropských dotací ve výši 200 milionů s tím, že dojde nejen k renovaci techniky, kterou využívá záchranná služba, ale zejména se bude pokračovat v elektronizaci, jež posune i kvalitativně celou ZZS KVK. Ať už se jedná o práci s dokumentací, komunikační možnosti, nebo zabezpečení organizace v kyberprostoru.