Proto více než dvě stě žáků čtvrtých tříd skládalo zkoušky z dopravní výchovy v Domě dětí a mládeže (DDM) Sova v Chebu. Zhruba polovina však testy neprošla.

„V současné době se konají zkoušky z dopravní výchovy pro žáky čtvrtých tříd z celého Chebu," uvedla Alena Fialová z DDM Sova. „Máme celkem 16 čtvrtých tříd, které se zúčastní závěrečných zkoušek. Ty se skládají z jízdy zručnosti, pohybu na dopravním hřišti a testů. Do současnosti jsme testovali 215 dětí a prospělo jich 107. Pokud děti projdou, dostanou průkaz cyklisty, který vydalo Ministerstvo dopravy a BESIP," dodala.

Ministerstvo dopravy vydalo pro žáky čtvrtých tříd také mnoho pěkných publikací, takže si děti mohly zkoušet křižovatky i testy doma.

A jaké byly nejčastější chyby, které žáci dělali?

„Bylo mnoho věcí, kterých se děti dopouštěly," uvedla Marta Beranová, která žáky testovala. „Mnoho dětí zapomínalo dávat znamení při odbočování anebo nezastavovaly na stopce," dodala. V testech děti také chybovaly. Pletly si například značku 'Pozor děti!'

„Zapomněl jsem občas zastavit u stopky," řekl desetiletý Dominik Fiala. „Do budoucna se určitě zlepším. Na kole jezdím závodně, takže musím. Doufám, že jsem prošel testy," dodal.

„Moc se mi nepovedla jízda zručnosti, musela jsem ji opakovat. Nejsem si jistá, že jsem udělala testy. Ale doufám, že to nakonec vyjde," prozradila Natálie Kotounová.

„Na kole jezdím moc ráda, takže jsem se sem moc těšila. Udělala jsem pár chyb, určitě se z nich poučím do budoucna," řekla desetiletá Šárka Rubášová.