V rámci programu Cíl3, v projektu ´Vytvoření kooperační sítě automatizace ke zvýšení vědecko-technické úrovně v česko-saském dotačním území – AKONA´, kterého je naše škola partnerem, se dne 27. září naši žáci zúčastnili exkurze na strojní fakultě v Technické univerzitě v Chemnitz. Program exkurze byl rozdělen do dvou celků. V prvním celku byla představena technická univerzita a problematika, jakou se zabývá.

Žáci byli seznámeni s demonstračním provozem moderních výrobních hal. V druhém celku byli žáci rozděleni do skupin, ve kterých se sami pokoušeli sestavit a naprogramovat model tak, aby byl plně funkční a jako by byl součástí provozu výrobní haly. Pro větší motivaci žáků byla připravena trasa, kterou musí model urazit v co nejkratším čase.

Našim žákům se podařilo sestrojit a nastavit model tak, že se umístili na 1. místě a porazili další dvě školy. Exkurze byla zajištěna leadpartnerem projektu BIC – Forum Wirtschaftsförderung (BIC-FWF) e.V. Dalším ze zúčastněných subjektů na exkurzi byla Mittelschule Clausnitz, SPŠ Ostrova projektový partner RHK Poohří. Za Integrovanou střední školu Cheb se zúčastnili Martin Jandík, Ing. Marian Alaxin, Ing. Marián Tercha a naši žáci Calek Daniel, Fleischman Josef, Florian František, Gajer Martin a Hána Vladimír.

(mj)