S blížícím se koncem školního roku bilancuje chebská 4. Základní škola v Hradební ulici letošní školní rok.
„Rádi bychom touto cestou poděkovali všem svým žákům za skvělou reprezentaci školy, kterou během roku zajistili své škole v nejrůznějších soutěžích,“ poznamenala učitelka Denisa Morkesová.

„K největším úspěchům patří vítězství Karolíny Joanidisové ze 4. A v Literární soutěži a také v soutěži Angličtina nás baví. Další žák této třídy, Pavel Kletečka, získal krásné třetí místo v krajském kole soutěže Němčina nás baví,“ vyjmenovala Morkesová.
„Vítek Šenfeld z 5. B vybojoval druhé místo v okresním kole matematické olympiády. Skupina vybraných žáků z prvního stupně navíc vyhrála první místo v okresním kole soutěže Hlídka mladých zdravotníků,“ pokračovala učitelka.

I druhý stupeň byl úspěšný ve vyhlášených soutěžích. „Michael Birner ze 7. B obsadil první místo v krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce. V recitační soutěži Dětská scéna skončil v okresním kole Miroslav Sabadin z 9. A na krásném druhém místě,“ jmenovala dále učitelka.

Také na sportovním poli si žáci vedli výborně. „Ve florbale naše družstva postoupila až do okresního kole, v basketbalu došly mladší dívky až do kraje, chlapci obsadili v okresním kole pěkné třetí místo. V atletických závodech Pohár rozhlasu v okrskovém kole se mladší dívky a chlapci umístili na druhém místě, starší chlapci dokonce na místě prvním. Doufáme, že i v okresním kole si povedou tak výborně, a budeme jim držet palce,“ zakončila Morkesová.

Škola začala zároveň vydávat vlastní časopis Šmejdík Junior, do kterého píší především žáci druhého stupně. Se třemi čísly tohoto časopisu se mohou nejen rodiče školáků seznámit v rámci Bambiriády 2010 na konci května.

„Všem žákům i učitelům děkujeme za skvělou přípravu, snahu a reprezentaci naší školy nejen v soutěžích a věříme, že i příští rok bude takto úspěšný,“ neopomněla doplnit vyučující.
„Školy teď dělají s dětmi mnohem víc aktivit. Mladým to jen prospěje,“ poznamenala Chebanka Jana Tomášková.