„Jde o velice prestižní ocenění a já jsem moc rád, že se v našem městě našla škola, která se do tohoto projektu zapojila a podstoupila přísný audit, který neměl žádných výhrad, a nebylo třeba doporučovat další opatření v oblasti ekologie pro další období,“ poznamenal chebský místostarosta. „Chtěl bych moc poděkovat paní učitelce z 6. ZŠ Cheb Lence Laxové a Janě Kofránkové za jejich úmornou snahu učit děti vztahu k prostředí, ve kterém všichni žijeme,“ dodal Jiří Černý. Mezinárodní titul Ekoškola je ocenění škol, ve kterých žáci spolu s učiteli snižují ekologický dopad provozu školy a zlepšují tak její prostředí.