Jedním z nich je také program ´Ekoškola´, kdy školy získávají titul za ekologické smýšlení. Do něj se zapojují jak žáci, tak i učitelé. Tímto titulem se může chlubit plesenská a hazlovská základní škola.

Podle ředitelky Základní a mateřské školy v Plesné Aleny Brabcové budou v příštím roce tento titul obhajovat. Proto se důkladně připravují už s příchodem letošního podzimu a doufají, že se jim ho podaří obhájit prostřednictvím projektu Eko zahrádka, který pomohl sblížit žáky z místní plesenské základky se studenty z německého Bad Brambachu.

„Žáci naší školy se o Eko zahrádku starají také," řekla ředitelka Brabcová. „Vytvořili společně bylinkovou zahradu. Rostlinky zde vysadili sami žáci. Mohou pak zkoumat účinky bylinek přímo ve škole," dodala.

A děti si to jednoznačně užívají. „Tento nápad mě rozhodně nadchl," řekl mladý Daniel Astaloš, který navštěvuje plesenskou základku. „Rád jsem poznal spoustu nových věcí a rostlin," dodal.

Podobně je na tom také škola v Hazlově. I přes nedávný rozruch okolo místní školky si dokázala zachovat píli a svůj titul Ekoškola si pečlivě střeží. Dokazují to například malé kontejnery na tříděný odpad.