Ve všech třídách vyplnili žáci krátkou anketu, poté téma zpracovali literárně či výtvarně, nebo zhlédli film o dalším zpracování odpadu. Osmáci si navíc připravili soutěž, v níž se nejmenší žáčci školy naučili, jak mají odpadky správně třídit. Prezentaci celé akce jsme poslali do stejnojmenné soutěže. V případě výhry bychom pro školu získali tolik potřebné koše na třídění nápojových kartonů.

Projektový den

Lenka Lapská