Úroveň žáků z Plesné, Lubů a Skalné to jasně dokazuje. V testech Scio právě žáci těchto škol obstáli na výbornou a k vysvědčení obdrželi diplom za umístění na předních příčkách.

Ve Skalné si osvědčení o nejlepších znalostech za test klíčových kompetencí odnesla Isabela Hallwichová z šesté třídy. „My jsme plnili různá zadání ze všech možných předmětů, které probíráme v šesté třídě,“ vysvětlila Isabela, co vlastně znamenají klíčové kompetence. „Nebylo to pro mě tak náročné,“ řekla.

Druhým úspěšným byl Dominik Pěček ze sedmé třídy, který měl druhé nejlepší výsledky v testu z matematiky. „Pro mě byly náročné jak které úlohy,“ poznamenal žák, který v matematice patří mezi nejlepší. „Některé byly lehčí.“ Podle vlastních slov byl ale při psaní testu nervózní na rozdíl od Isabely.
Ta se po škole chystá na gymnázium a pak si představuje studium designu. Dominik se chystá na ekonomickou školu.

„Testy Scio u nás na škole děláme už pět let,“ doplnil ředitel školy Stanislav Hercig. „A díky grantovému projektu jsme je mohli ještě rozšířit, takže zatímco minulý rok je dělali žáci na druhém stupni, letos jsme zapojili i první stupeň, třetí a páté třídy, kde byly výsledky také zajímavé,“ upřesnil. Porovnání výsledků partnerských škol Plesné a Lubů prý také přineslo své ovoce.

„Například jedny výsledky jsme měli hodně slabé a když jsme se zamýšleli nad příčinou, zjistili jsme, že v té třídě je hodně dětí se specifickými poruchami učení. Také jedna kolegyně vyslovila hypotézu, že se tohoto testování účastní ambicióznější školy, které mívají i kvalitnější žáky,“ řekl ředitel s tím, že horší výsledky testů jsou pak motivací i pro pedagoga. „Je to nezávislá zpětná vazba na co se zaměřit.“
Do budoucna by se měly testovat i deváté třídy.