Na základě doporučení krajské hygienické stanice tak přijali zastupitelé města vyhlášku, která všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území města Cheb ukládá provést v měsíci říjnu speciální ochrannou deratizaci. Město chce udělat celoplošnou deratizaci, protože lokální, které se uskutečnily v uplynulých letech, neměly takový účinek. „Vzhledem k velkému množství budov a panelových domů doporučujeme lidem, aby si odbornou firmu na hubení hlodavců začali zjišťovat už teď,“ poznamenává Miroslav Plevný. Majitelé domů si musí deratizaci zajistit na své náklady a musí ji provést odborná firma.