Stále více Chebanů nechává nahlédnout do svého života spjatého s městem prostřednictvím vyprávění o svém osudu. Deník oslovil hlavní koordinátorku akce Marcelu Brabačovou z oddělení kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Chebu.

Přijali Chebané projekt za svůj?

Chebané hodnotí naše snahy spíše pozitivně. Mnozí mají chuť o sobě něco sdělit, ale nakonec si přijdou příliš nezajímaví, což není vůbec pravda. Každý osud spjatý s naším městem je unikátní.
Na redakci se obrátili lidé, kteří i přes mediální prezentaci o projektu nic nevědí. Mohla byste jim ho přiblížit?
V roce 2011 slaví Cheb výročí 950 let od první písemné zmínky o městě. Mysleli jsme, že město s tak ponurou historií může prostřednictvím osudů svých obyvatel prozradit mnohé zajímavé věci o sobě samém. Osudy původních obyvatel i lidí dosídlených z celé republiky po válce sbíráme až do příštího roku.

Sbírání osudů již nějakou dobu probíhá, v jaké jste nyní fázi?

V současnosti máme 143 vystavených a dalších 100 rozpracovaných osudů. Do konce léta počítám, že jich bude sebraných 300.

Kdy bude projekt ukončen?

Ideálně vystavením plánovaného počtu 950 osudů v kostele svatého Mikuláše v roce 2011.

Setkala jste se s nějakým osudem, který by vás výrazně oslovil?

Ano, je to příběh chebského zahradníka Karla Flašky. Příběh počáteční naděje, píle, chvilky štěstí, který se obrátil ve velký životní zápas s lidskou zlobou a závistí. Tento životní příběh mě velmi zasáhl.