O přízeň se budou ucházet uskupení Sousedé 2014, Jsme tu pro Vás, Naše obec a Jsme jedna obec. Volby se uskuteční 19. srpna.

Obec má v současné době pouze čtyři zastupitele, a zastupitelstvo je tedy usnášeníneschopné. K řádnému vedení obce je totiž potřeba minimálně pět zastupitelů. K situaci došlo poté, co na svůj post rezignovali někteří zastupitelé obce i zvolení náhradníci.

Zádub-Závišín tento krok zastupitelů naprosto paralyzoval, protože obec nemá pro letošní rok schválený rozpočet. Pozdrží se proto i plánované akce z dotačních titulů, jako například vybudování prodloužení vodovodu z části Zádub nebo vybudování chodníku od točny.