„Systém, nastavený v minulém roce, se nezměnil," informoval starosta Aše Dalibor Blažek. „Svozovými dny jsou i nadále úterky a středy, jak jsou jednotlivé domácnosti zvyklé. Bioodpad v podobě listí, štěpků z větví a trávy se ukládá do plastových nádob hnědé barvy. Do těchto kontejnerů nepatří kromě uvedených komodit nic jiného, tedy ani zbytky potravin," upozornil.

Ašské služby provádí svoz zdarma, stejně tak bez poplatků je i zapůjčení nádob o obsahu 240 litrů. Jedinou podmínkou je, že lidé, kteří mají o svoz bioodpadu zájem, musejí s Ašskými službami podepsat smlouvu.

Na počátku letošní sezóny ašská radnice zaregistrovala už 525 podepsaných smluv od zdejších domácností, které se chtějí svozu bioodpadu účastnit. V porovnání s minulým rokem, kdy se se svozem bioodpadu začalo, zájem lidí vzrostl. Loni se podařilo odevzdat přes 218 tun bioodpadu a už tento výsledek byl podle vedení města velice slušný. Díky tomuto novému zavedenému systému se v Aši povedlo z celkového objemu směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky oddělit jeho nezanedbatelnou část. „Bioodpad Ašské služby shromažďují na stanoviště, kde z něj následně vzniká kompost. Materiál pak používají Ašské služby na údržbu zeleně ve městě. Na tuto stejnou kompostárnu se sváží také bioodpad z městských pozemků," vysvětlil starosta Dalibor Blažek.

(wun)