Navíc přibývá také české klientely. „Od roku 2000 do roku 2018 se počet příjezdů zvýšil o 111 procent, což činí průměrný nárůst přibližně šest procent,“ řekla ředitelka městského infocentra Barbora Tintěrová. „V loňském roce přijelo do našeho města téměř 286 tisíc hostů, kteří zde zůstali průměrně pět nocí.“ Zahraniční turisté tvoří 69procentní podíl všech příjezdů.

„Za loňský rok evidujeme sice čtyřprocentní úbytek zahraničních turistů, ale naopak tříprocentní nárůst hostů z České republiky,“ uvedla. Nejvíce do lázní jezdí Němci, Rusové, Rakušané, Ukrajinci a Izraelci. „Od roku 2012 také významně roste počet návštěvníků z celé Evropy, hlavně ze Slovenska, Polska, Nizozemska, Francie, ale také Itálie, Španělska, Švýcarska, nebo dokonce Maďarska. Z mimoevropských států pak významně roste počet příjezdů z USA, Kanady nebo Austrálie,“ dodala Barbora Tintěrová.