„Za dobu, kdy bylo toto opatření zavedeno, odbor správy majetku a investic vyřídil 46 žádostí, z toho bylo 25 žádostí dle podmínek příslušné směrnice úspěšných. Dohromady bylo za celé období proplaceno 823 tisíc korun,“ informoval Milan Vrbata, mluvčí ašské radnice. Dotace jsou určeny pro žadatele, kteří nemají možnost připojení nemovitosti k veřejnému vodovodu a kanalizaci. Lidé mohou dostat až 50 procent nákladů na výstavbu těchto zařízení, maximálně však 40 tisíc korun. „V letošním rozpočtu je na tento příspěvek vyčleněna částka 120 tisíc korun,“ dodal.

PROGRAM lázeňské sezony v Mariánských Lázních bude i letos bohatý.
Zahájí lázeňskou sezonu