Přesto však zájem o koně postupně klesá. Lidé se chtějí spíše vozit na koních, ale už se tolik nestarají o úklid hnoje nebo stájí, což k jezdectví patří. Od roku 2009 má klub zázemí v Horních Dvorech.

„V současné době má klub asi 45 členů, z toho aktivních je, hlavně nyní v zimním období, jen část. Je to dáno hlavně tím, že klub nemá k dispozici krytou jezdeckou halu, tedy jezdecký výcvik probíhá omezeně v závislosti na počasí,“ sdělila Lenka Procházková, předsedkyně Jezdectví Cheb, z.s. Od jara do podzimu je tu situace podstatně lepší, aktivně se dění v klubu zúčastňuje větší část členstva.

„Zájemců však spíše ubývá. U nás to není jen o ježdění, ale i o té péči o koně uklízení hnoje z boxů, čištění postrojů, pomoc při úklidu areálu a mnoho dalšího. Převážná většina dětí, potažmo rodičů, má zájem pouze o ježdění. Těmto doporučuji hradit si v jiných klubech, které to umožňují, pouze placené jízdy,“ poznamenala Lenka Procházková.

Někdy se u jezdců objeví touha závodit. Ta se během seznamování s koněm buď prohloubí, nebo vytratí časem. „Pokud má ježdění určitým způsobem vypadat a jezdec má opravdu umět jezdit, je to dlouhá a trnitá cesta. Já kladu velký důraz na kvalitní základy a bezpečnost. Všichni naši členové (začátečníci i pokročilí) do 17 let včetně nosí povinně přilbu a bezpečnostní vestu. Všichni nad tento věk pak povinně nosí přilbu,“ informovala Lenka Procházková.

Začátečníci začínají jezdit na madlech (pás s držadly) na koni, který je ovládán ze země trenérem či cvičitelem lonží (dlouhý provaz) v ohrazeném kruhovém prostoru do té doby, dokud nezvládne rovnováhu a pocit jistoty ve všech chodech koně, jako je krok, klus, cval.

„Teprve poté je posazen do sedla. A až poté, co zvládne i v sedle všechny chody koně v kruhovém ohrazeném prostoru, je vypuštěn na ohrazený větší prostor (kolbiště), kde ovládá koně již sám,“ popsala předsedkyně Jezdectví Cheb.

A až když jezdec koně plně ovládá ve všech chodech, může jet takzvaně do terénu na louku nebo do lesa. Jezdec by měl koně umět spolehlivě ovládat.

„Kůň, byť může být sebehodnější, je jen zvíře, které se řídí svými instinkty, a pokud jezdec koně neovládá, nemá, dle mého názoru, v terénu či na závodech co dělat. V této fázi již probíhá i základní skokový výcvik jezdce, od kladin položených na zemi přes malé překážky postupně k vyšším, dle schopností a talentu a píle jezdce,“ poznamenala Lenka Procházková.

Činnost klubu finančně podporuje Karlovarský kraj a především město Cheb.

"Těm bych chtěla touto formou za jejich příspěvky poděkovat. My se „koňmi“ neživíme, veškerý chod a provoz klubu zajišťujeme ve svém volném čase. Bez finančních příspěvků výše jmenovaných by tak činnost klubu nebyla možná," dodala Procházková.