Být vojákem, popelářem, traktoristou nebo hasičem si přeje v dětství snad každý malý kluk. A právě u poslední jmenované profese si mnozí chlapi mohou splnit svůj dětský sen. V databázi uchazečů totiž došlo k poklesu nových zájemců, a tak chce Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje přehled uchazečů o práci hasiče doplnit.

„První nové příslušníky na své stanice chce Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje vybírat už na začátku příštího roku,“ informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. V databázi uchazečů sbor dlouhodobě eviduje všechny příchozí žádosti. „Došlo k poklesu nových zájemců, a v databázi tak nyní sbor eviduje minimální počet žádostí,“ uvedl Martin Kasal. Sbor se proto rozhodl rozjet náborovou kampaň, která má upozornit, že i nadále mohou zájemci o profesi hasičů zasílat své žádosti o přijetí.

„Chceme mít tak k dispozici co nejaktuálnější přehled skutečně vážných zájemců o tuto práci. Zároveň chceme mít k dispozici co nejvyšší počet uchazečů,“ řekl mluvčí. Důvodem, proč je čím více, tím lépe, je fakt, že samotné náborové řízení je poměrně náročné. „Ze zkušenosti z posledních náborů jednoznačně vychází, že z deseti zájemců je nakonec jako vhodný pro práci hasiče vybrán jeden až dva,“ přiblížil nelehké výběrové řízení Martin Kasal.

Náborová akce hasičů není nijak termínově ohraničena. „Už nyní víme, že budeme přijímat několik nových hasičů po odchodech stávajících příslušníků. Navíc z rozhodnutí vlády přibydou i v Karlovarském kraji tabulková místa výjezdových hasičů, a to už od začátku příštího roku.“

A co musí zájemci o práci hasiče udělat? Nejprve musí uchazeč podat osobně nebo prostřednictvím pošty žádost o přijetí ke sboru. Vzor této žádosti je na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Z databáze došlých uchazečů budou už vybráni konkrétní zájemci, kteří budou elektronickou poštou vyzváni k samotnému náborovému řízení, kde budou plnit zadaná kritéria. „To znamená, že budou muset prokázat fyzickou a psychickou odolnost, manuální zručnost a přesvědčit, že mají o tuto náročnou profesi skutečně zájem,“ dodal.

Nábor se týká nejen nových zájemců, ale i těch, kteří už v minulosti nábor absolvovali a například nesplnili některou z podmínek nebo nebyli vybráni jako nejvhodnější kandidáti. Takové žádosti se totiž do databáze nevracejí.