Téměř 24 milionů bez DPH bude stát město Karlovy Vary zajištění nestabilního svahu nad kinem Čas. Sanace začala jako standardní akce už v polovině roku 2019 a byly na ni vyčleněny původně jen tři miliony korun. Jenomže během prací se odhaloval jeden problém za druhým. Zjistilo se, že svahse sesouvá. Pokud by s ním město nic nepodniklo, hrozilo by zřícení na spodní objekty včetně kina. Odborníci nepočítali, že situace bude tak vážná.

„Jedna z posledních komplikací v této lokalitě je narušený strom, na nějž jsme si vyžádali dendrologický posudek,“ informoval náměstek primátorky Josef Kopfstein.

Mluvčí magistrátu Jan Kopál doplnil, že Správa lázeňských parků řešila otázku, zda vzrostlý javor, který roste na hraně sanovaného svahu, ponechat, nebo odstranit. „Znalecký posudek potvrdil opodstatněnost původně předloženého názoru snesení vzrostlého stromu, což by umožnilo komplexní uzavření a stabilizaci závěrného svahu. Bez tohoto zásahu by stabilizace byla pouze částečná a bylo by neodkladné se k problematice v krátkém časovém horizontu vrátit. Neřízená destrukce stromu s částí svahu by měla fatální následky,“ vysvětlil mluvčí karlovarského magistrátu.

Podle náměstka Kopfsteina by měl být strom pokácen do konce vegetačního klidu. Na jaře by měly být také dostavěny další gabionové zdi, které svah více zajistí. Tím se náklady navýší na 23,7 milionu bez DPH. „Téměř tři miliony korun bez DPH bude stát snesení vzrostlého javoru, odtěžení zbývající části zářezového svahu a stabilizace v hlavě zářezového svahu gabionovou stěnou, která tvoří propojení již budovaných gabionových stěn,“ upřesnil Kopál s tím, že prodloužený termín na dokončení všech prací byl stanoven na 15. duben.

Sanaci má na starosti po celou dobu podnikatel Jiří Štěrba. Do prosince loňského roku z místa odtěžil už celkem 5800 kubíků zeminy. Podařilo se mu také v rámci sanace vyřešit i zatékající vodu pod kinem Čas, na což se také během prací přišlo. „Tento problém už je zažehnaný. Není potřeba tam stavět další opěrku,“ dodal náměstek.