To je hlavní smysl opatření obecné povahy, kterým je od 14. prosince 2018 do 15. ledna 2019, v čase od 15.30 do 8.00 hodin, zakázán vstup na části honebních pozemků Mysliveckého spolku Háj Aš. Na přístupových cestách budou nejpozději do 12. prosince umístěny informační tabule s upozorněním na tento zákaz, spolu s kopií opatření obecné povahy. „Uvedený zákaz se nebude vztahovat na vlastníky a nájemce nemovitostí, hospodařící subjekty a jejich zaměstnance, složky integrovaného záchranného systému, osoby vykonávající právo myslivosti a osoby vykonávající kompetence podle zvláštních právních předpisů,“ konstatoval tiskový mluvčí města Aše Milan Vrbata.