Na přístupových cestách budou nejpozději do 12. prosince umístěny informační tabule s upozorněním na tento zákaz, spolu s kopií opatření obecné povahy.

„Uvedený zákaz se nebude vztahovat na vlastníky a nájemce nemovitostí, hospodařící subjekty a jejich zaměstnance, složky integrovaného záchranného systému, osoby vykonávající právo myslivosti a osoby vykonávající kompetence podle zvláštních právních předpisů,“ konstatoval tiskový mluvčí města Aše Milan Vrbata.