Projekt Začni učit! reaguje na problémy, se kterými se aktuálně potýká české školství. Už teď v něm chybí přes šest tisíc pedagogů a v blízké budoucnosti by to měl být téměř dvojnásobek. Třetina začínajících učitelů navíc zvažuje, že v této profesi skončí.

"V boji proti těmto pochmurným statistikám pomáháme projektem Začni učit! Věříme totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky. Proto podporujeme začínající i zkušené učitele a zároveň pomáháme do školství nadšeným lidem z praxe. Zájemcům o učitelství ukazujeme, v čem přesně tato profese spočívá. Umožňujeme jim navíc vyzkoušet si učení nanečisto v programu Zkus učit!," konstatuje vedoucí komunikace tohoto projektu Katarína Chytrá.

Každý si může na vlastní kůži zkusit roli kantora a poté třeba změnit povolání.Každý si může na vlastní kůži zkusit roli kantora a poté třeba změnit povolání.Zdroj: Začni učit!

Rozhodnutým zájemcům o učitelství pomohou s doplněním pedagogické kvalifikace. Připraveno je pro ně přehledné a srozumitelné shrnutí toho, co potřebují, aby mohli stanout za katedrou. Jednou ze škol, která se do projektu zapojila, je 6.ZŠ Cheb. „Díky programu Zkus učit! můžu otevřít dveře naší školy světu. Tento program nám umožňuje vzájemné učení a výměnu zkušeností s účastníky. Nabízíme jim možnost vyzkoušet si učení v praxi, zatímco nám přinášejí svěží a odlišný pohled. Reflexe se tak ukazuje jako cenný nástroj nejen pro studenty, ale také pro vedení školy," říká ředitelka školy Štěpánka Černá.

Detailní informace získají zájemci na adrese: https://zacniucit.cz/jak-probiha-zkus-ucit/