Již v roce 1923 konalo se v Mariánských Lázních shromáždění Svazu německých hostinských družstev v ČSR a rozhodlo o založení odborné školy v tomto oboru. Další zasedání v Opavě v roce 1924 rozhodlo, že sídlem této školy budou Karlovy Vary. Avšak obec Karlovy Vary tonula ve finančních těžkostech a s těžkým srdcem musela odříci tento požadavek Svazu. Nato proběhla jednání v Mariánských Lázních s městskou radou a je velikou zásluhou starosty dr. Turby a radního Hahna, jakož i ředitele dr.Heinricha Sedlaka, že mohlo město nabídnout prostory pro tuto školu. Byly stavebně dokončeny obě horní patra bývalého sanatoria a 250 000 Kč bylo předáno pro odborné vybavení nové školy. Stát k tomu nepřispěl ničím, až později přistoupil na proplácení platů učitelům. Ze zpětného pohledu byla potřeba takové školy nutná. V západočeských lázních bylo hoteliérství mimořádně významné, především pro trvale vysoký cizinecký ruch. Proto také iniciativa vyšla z tohoto okruhu - viceprezident Theodor Malo z Karlových Varů přišel první s takovým návrhem. 18. září 1928 se slavnostně otevírala Hotelová škola a v nejkratší době dosáhla vysokého mezinárodního uznání. Stala se dokonce vzorem pro hotelovou školu v Paříži v roce 1933, dále pro zakládanou hotelovou školu ve Strassburku, která převzala učební plán mariánskolázeňské Hotelové školy. V plánu byly tyto učební předměty: Povinné předměty: servírování, výuka vedení pohostinských podniků, výuka vedení hotelů, nápojová nauka a vedení sklípků a vináren, kuchařství a nauka o jídelním lístku, praktika ve sklípcích a v kuchyních.Řeči: němčina, francouzština, angličtina a čeština.Hotelová korespondence: německy, francouzsky, anglicky, česky, účetnictví, vedení žurnálu, občanská nauka, obchodní nauka, pohostinství, pohostinské počty, chemie, fyzika, nauka o jídelnictví a spotřební oblasti, kancelářská technika, stenografie, psaní na stroji, krasopis Nepovinné předměty: praktická cvičení v laboratořích, esperanto, tělocvik.

Vedení hotelové školy a učitelský sbor působily rovněž v obchodní škole a na pokračovací škole a pokryly požadavky škol na výuku v oblasti obchodní a pohostinské a ve výuce řečí. V čele kuratoria školy stál pan Theodor Malo z Karlových Varů (z hotelu Schützenmühle). Podmínkou přijetí do hotelové školy bylo vyučení v oboru číšník nebo kuchař. V prvním školním roce 1928/1929 byli první studenti z Čech, ale i z jiných zemí ČSR a jeden Švýcar. Mezi žáky byli mariánskolázeňští-Kateřina Beerová z Imperialu, Hans Christl z hotelu Lipsko (zbořeno), Emil Egerer (kavárna Maxtal (Lunapark), Hans Fritsch (děkanství), Mizzi Gleisinger (dům Schüsselburg), Františka Hammerschmidtová (hotel Zvon), Franz Löschner (Café Alm - Polom), Georg Richter (hostinec Viktoria, dn. oplatkárna), Hans Spotka (Marienheim) a Otto Baier (Hotel Dresden (zbořeno).

Třebaže mnozí žáci byli už starší, v internátu museli dodržovat přísná pravidla pořádku. Uzavírací hodina byla 18 h., jen v sobotu 22:30 h. Povinné studium bylo denně 20-22:30 h. pod dozorem prefekta. Školní rok začínal 15.září a končil 15.května a v letní sezóně byli studenti na praxi v hotelích tuzemska i v zahraničí. V zimě bylo ve škole živo, konaly se různé kulturní akce a také výuka tance v Continentalu (Slovanský dům). Studium bylo doplňováno přednáškami význačných osobností v hoteliérství, nebo exkurzemi například do Drážďan do hygienického institutu, do Jáchymova, do plzeňského pivovaru, na vinohrady na Litoměřicku, na mezinárodní kuchařskou přehlídku ve Frankfurtu atd. Úkolem školy bylo poskytnout maximální znalosti v oboru hotelnictví a tak není divu, že brzy po úspěšném studiu na hotelové škole byli po kratší praxi umisťováni absolventi do vedení hotelů a velkých podniků.

V dubnu 1931 byl otevřen vinný sklípek v hotelové škole za přítomnosti zástupců ministerstev ČSR. Po třech letech se loučil ředitel Sedlak s prvními absolventy, kteří se rádi vraceli na pravidelná setkání absolventská v Mariánských Lázních. Richard Švandrlík