„Tento projekt k Mezinárodnímu dni školních knihoven 2017 vyhlásila Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě,“ informovala učitelka drmoulské školy Miluše Hornáková. „Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek.“ Záložky do knihy mohou děti vyrobit libovolnou výtvarnou technikou a poté si je vymění s přidělenou partnerskou školou. Ty drmoulské putovaly do Základné školy Paňovce. „Tato škola se nachází až na východě Slovenska u Košic,“ uvedla pedagožka Renata Rothová. „Se školou jsme navázali kontakt, vyměnili jsme si několik e-mailů a podívali se na jejich webové stránky. Vyrobili jsme pro ně záložky s pohádkovými postavami a zvířátky, protože si myslíme, že pohádky spojují děti na celém světě.“

Kromě záložek na Slovensko putovaly i propagační materiály a knihy o Drmoulu, které poskytla starostka Vladislava Chalupková.

Záložky neputovaly jen z Drmoulu, ale také ze Slovenska do Drmoulu. „Balíček se záložkami od našich nových slovenských kamarádů přišel i nám,“ řekla Miluše Hornáková. Dárky si děti rozdělily a založily do svých rozečtených knih. „Přečetli jsme si dopis, který byl přiložen. Mohli jsme se tak setkat se slovenštinou, která je nám jako jazyk velmi blízká, a přesto jí už někdy nerozumíme. Doufáme, že s nově získanými kamarády zůstaneme i po ukončení tohoto projektu v kontaktu,“ dodala.