Zásluhu na tom, že byl zámek národní porotou nominován na prestižní označení, má kancléř Metternich a smlouva Liga k zachování míru v Evropě. Liga 1840 se velmi podobá článkům zakládající smlouvy NATO z roku 1949. V roce 1840 vypukla v Evropě takzvaná rýnská krize. „Mocnosti zbrojily a hrozil první velký válečný konflikt po napoleonských válkách,“ uvedl kastelán zámku Ondřej Cink. V tu chvíli kancléř Metternich sezval na zámek Kynžvart přední evropské diplomaty. Z této konference vzešel dokument Liga pro zachování míru v Evropě. Liga je uložená v britských archivech. „My jsme se k nim dostali a prozkoumali je,“ řekl kastelán.

A právě tato podobnost dokumentů Liga 1840 a založení NATO inspirovala správu zámku, aby se snažila získat pro zámek prestižní označení. „Celoevropský význam pamětihodnosti tkví v roli Kynžvartu jako místa, kde se hledala společná řešení evropských problémů za iniciativy kancléře Metternicha. Evropská rodina států a národů tak pokračovala v nastavování ponapoleonského systému prvních mezinárodních vztahů na základě mezinárodního práva. Evropa v kancléřových představách byla federativním uspořádáním národů sledujících společný prospěch,“ uvedl k nominaci Ondřej Cink.

Ti, kteří se chtějí na vlastní oči přesvědčit o tom, jak jsou si dokumenty podobné, mohou nahlédnout na webové stránky zámku. O tom, zda Kynžvart uspěl, bude jasno do konce letošního roku. „Označení se liší od ostatních iniciativ v oblasti kulturního dědictví, jako jsou Seznam světového dědictví UNESCO, Úmluva UNESCO o nehmotném kulturním dědictví nebo Evropské kulturní trasy Rady Evropy, především tím, že se nezaměřuje na ochranu pamětihodností, ale cílí na propagaci nejen jejich národního rozměru, ale především jejich evropského přesahu, na zpřístupnění co nejširší veřejnosti. Na zajištění vysoce kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které evropský přesah pamětihodnosti a roli v evropských dějinách a integraci vyzdvihují,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. Ocenění by kynžvartskému zámku přineslo obrovskou prestiž, která by mohla zvýšit návštěvnost. Jediným dosud úspěšným uchazečem o prestižní označení se stal Přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci.