Příznivci památek se mohou těšit na mnoho zajímavého. Zámek ani letos nezapomíná na malé návštěvníky. Na ty čeká například tradiční akce Noc s Andersenem. Akce je zaměřená na knihovny a dětské knížky. Cílem je přiblížit dětem knihy z jiného úhlu a podpořit v nich zájem o čtení. Noc s Andersenem se uskuteční 23. března. Těšit se mohou všichni v průběhu sezony také na Velikonoční prohlídku pro děti nebo na komponovaný program u příležitosti narozenin kancléře Metternicha.

Ilustrační foto
Jarní prázdniny mohou děti strávit v Domě dětí a mládeže Sova