Kynžvartská daguerrotypie se stane první movitou UNESCO památkou v Karlovarském kraji. Na její počest proto v zámku vznikne nová expozice, v níž by měly být vystaveny některé z nejcennějších pokladů ze sbírek kynžvartského zámku.

„Hlavním exponátem bude samozřejmě daguerrotypie,“ informoval kastelán zámku Ondřej Cink. „Důvodem vzniku nové expozice je, že mnohé ze vzácných artefaktů nemohou být z důvodu ochrany, bezpečnosti a klimatických podmínek prezentovány v rámci běžných návštěvnických okruhů a jsou uloženy v depozitářích nebo zapůjčeny jiným institucím.“

A to je případ i Kynžvartské daguerrotypie, která dnes patří mezi nejcennější poklady Metternichovy kynžvartské sbírky. „Kynžvartská daguerrotypie je zapůjčena do expozice Národního technického muzea v Praze,“ uvedl. Kynžvartská daguerrotypie je zátiší s motivem uměleckého ateliéru s vlastnoručním věnováním autora Metternichovi. Louis Jacques Mandé Daguerre toto dílo měl věnovat kancléři dokonce ještě před zveřejněním svého objevu.

Kromě daguerrotypie by se součástí expozice měly stát i například soubor oltářních obrazů Bernarda Strigela nebo nejstarší rukopis, zlomek pěti knih Mojžíšových z konce 8. století.

Ilustrační foto
Srdíčko, které pomáhá dětem, zájemci koupí i v knihovně