Vítání občánků se tu koná pravidelně.

„Dnes tu máme čtyři děti a všechno jsou chlapci,“ upřesnila Ludmila Zábranová, referentka obecního úřadu.

V obřadní síni úřadu se sešly maminky dětí, které s sebou přivedly jak tatínky, tak i babičky a další příbuzné a přátele. Slavnostní akci zahájily krátkým pásmem básniček místní školou povinné ratolesti a pak už následoval starostčin proslov.

„Nově narozené občany, dovolte mi říct občánky, naší obce se sluší slavnostně přivítat,“ uvedla mimo jiné starostka Eliška Stránská.

Rodiče a příbuzní při jejích slovech skrývali dojetí, zato miminka se snažila upozornit na to, že je dlouhé sezení na klíně maminek příliš nebaví.

Po skončení projevu následoval zápis do pamětní knihy a oficiální focení.
Nově přivítaní občánci Dolního Žandova jsou – Boris Calda, Daniel Gaži, David Káňa a Tadeáš Pohořalý.

K přání šťastného života malým Žandováčkům se připojuje také redakce Chebského deníku.