„Do života jsme uvítali dvě holčičky a tři chlapce," informovala pracovnice obecního úřadu Ludmila Zábranová.

Vítku Hanušovi, Michalu  Horkému, Emě Kuvíkové, Renátě Beatris Liptákové a Jiřímu Švejdovi přišly nejprve zazpívat děti z místní mateřské školy. Ty si pro nově narozená miminka připravily krásné pásmo písniček a básniček. „Jsem ráda, že jsem jim mohla zazpívat," řekla malá Adélka. „Všechna miminka jsou tak sladká."

Krásná slova a přání do života zajímala více rodiče, než malé mrňousky, kteří jakoby nechápali, že všechna ta sláva byla v Žandově jen a jen kvůli nim. Po uvítání, předání dárečků pro miminka a kytiček pro maminky následovalo tradiční podepisování do pamětní knihy a fotografování u kolébky.