Obrovská změna k nepoznání se přes prázdniny udála v odborné učebně v Základní škole Dolní Žandov. Zastaralá třída v ne zrovna uspokojivém stavu dostála během dvou měsíců takových změn, že při slavnostním otevírání všem přítomným téměř docházela slova.

„Vzpomínám si, že jsme v této učebně seděli na konci minulého školního roku,” řekla jedna z přítomných maminek. „Tenkrát to tady ale vypadalo úplně jinak. Nebylo to tady zrovna hezké, dnes dětem doopravdy závidím.”

Podle slov firmy, která úpravy prováděla, není na Chebsku modernější učebny. „Do každé lavice je zapojen internet a elektrický proud, vše se ovládá z katedry,” přiblížila ředitelka školy Ivana Weinzettlová.

„Náklady na rekonstrukci dosáhly kolem 480 tisíc korun. Velké poděkování patří obci za to, že nám dovolila použít finanční prostředky z rezervního fondu. Vybavení učebny jsme financovali z projektu Evropské unie - Peníze školám, do kterého jsme zapojeni,” uvedla ředitelka s tím, že škola se těší také z přízně mnoha sponzorů.

„Díky nim mají naše děti krásné originální žákovské knížky. Další sponzor nám pomohl vybavit školní družinu, jiní se podíleli na návštěvě německých dětí. Podporují nás také místní podnikatelé. Všem jim patří velký dík,” řekla. Pro všechny přítomné si své vystoupení připravili také členové pěveckého sboru základní školy.

Na slavnostní otevírání odborné multifunkční učebny přišli nejen žáci a rodiče, ale také starostka Dolního Žandova Eliška Stránská, která společně s ředitelkou přestřihla pásku.

„Přeji všem žákům naší školy, aby se jim v tomto krásném prostředí dobře učilo,” řekla. Při kávě a zákusku pak všichni přítomní sledovali na interaktivní tabuli postup stavebních prací a přeměnu staré učebny v moderní.