Ve městě tak vznikne další oáza klidu, kde mohou obyvatelé čerpat novou energii po celodenním shonu. Celkové náklady dosáhnou téměř deseti milionů korun. „Letos dojde zde u Egerwarte k rozsáhlým parkovým úpravám, vybudování bezbariérové cesty od hráze přehrady Skalka na Kachní kámen nebo vzniku nové naučné stezky se zaměřením na geologii, vodstvo, přírodní zajímavosti i historii lokality,“ potvrdil chebský tiskový mluvčí Tomáš Ivanič.

V prostranství, kde bývala v minulosti také vyhlášená plovárna, se objeví i nový mobiliář, řezy kamenů či pergola. „Navážeme na úpravy, které se zde dělaly v loňském roce, kdy došlo k vybudování sítě cest, přírodního bludiště a nové lávky nebo úpravám vyhlídky a jejího okolí,“ řekl chebský místostarosta Michal Pospíšil.

Město tomuto území vrací slávu, jakou mělo v minulosti. V historii sem chodívaly celé rodiny na procházky, v létě se tu lidé koupali v řece a bylo to jedno z nejhezčích míst v širokém okolí. „Po Goethově lavičce, která se nachází u vodního díla Skalka, a nedaleké pamětní desce s básníkovým reliéfem půjde o další připomínku toho, že se Goethe při návštěvách Chebu těmito místy spolu se svým přítelem, radou Grünerem, často procházel. Nyní upravované území nad přehradou Skalka je v projektu pracovně nazváno jako Goethův naučný lesopark,“ upřesnil místostarosta Michal Pospíšil.

Realizace zmíněných úprav je součástí přeshraničního projektu nazvaného Brána do nitra Země, který je zaměřen na obnovu kulturního a přírodního dědictví, s důrazem na geologii a vzdělávání. Partnery Chebu jsou přitom geologická společnost z bavorského Fichtelbergu a město Františkovy Lázně, které má v plánu úpravy přírodní rezervace Soos a Komorní hůrky.

„V případě Chebu jsou celkové náklady přibližně 9,5 milionu korun. Přislíbená evropská dotace z programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem by měla pokrýt 90 procent. Vedle stavebních úprav se počítá i s realizací dalších doplňkových aktivit. Půjde například o vzdělávací programy pro školy i veřejnost, tvorbu propagačních materiálů, workshopy nebo geologický průzkum dotčených území,“ dodal chebský místostarosta.

V dalších letech pak chce město Cheb pokračovat s úpravami dále směrem na resort Stein a Komorní hůrku. Při revitalizaci Goethova naučného parku se zde vybuduje také cyklostezka, která povede směrem na Komorní dvůr a Františkovy Lázně. Ta se následně stane součástí krušnohorské cyklostezky.