Zápisy se uskuteční v plánovaných termínech, ale bez přítomnosti dětí. V Sokolově startují ve středu 1. dubna na prvních dvou základních školách.

V praxi to bude vypadat tak, že rodič vyplní přihlášku a poté přijde na krátký pohovor bez dítěte, trvající zhruba 15 minut. Pokud nebude moci, může zaslat poštou, mailem nebo do datové schránky města. „V současnosti se pracuje na přípravě elektronických zápisů pro jednotlivé sokolovské školy na konkrétní termíny. Vše se projednává s jednotlivými řediteli škol,“ říká vedoucí školského odboru Barbora Bardonová.

V Sokolově se zápisy týkají zhruba 250 dětí plus dalšíchz okolních obcí.

„O další přípravě a organizaci zápisů budeme informovat,“ uvádí Bardonová.

Jak zakončí rok, řeší nyní středoškoláci a vysokoškoláci a jejich profesoři. U středoškoláků se zvažuje varianta, že jim maturitní vysvědčení vystaví ze známek za první tři roky. Vysokoškoláci čekají. „Studium probíhá elektronickou formou. Zda budou změny harmonogramu akademického roku, zatím nevíme. Zrušíme zřejmě i kolej,“ říká studentka ZČU Plzeň Nikol Lihlová ze Smolné.