V loňském roce však území prošlo rozsáhlou renovací. A letos se toto prostranství dočká dalšího vylepšení. Vznikne tu Goethův naučný lesopark za několik milionů korun. Lidé se tak dozvědí řadu informací o geologii Chebska, přírodních poměrech, fauně a flóře a mnohém dalším. Místo poslouží i školám a obyvatelům města jako odpočinková zóna.

Goethův naučný lesopark se bude upravené území jmenovat proto, že slavný básník a přírodovědec Johann Wolfgang von Goethe při svých cestách do Chebu se často chodil do tohoto místa procházet. Většinou tudy došel až na Komorní hůrku. Úprava území kolem Egerwarte se uskuteční ve spolupráci s německou stranou.

„Město Cheb bylo osloveno společností Montan-Stiftung Nordost Bayern z Fichtelbergu nabídkou ke spolupráci na projektu Brána do nitra Země, který se primárně věnuje obnovení kulturního a přírodního dědictví se zaměřením na geologii a vzdělávání,“ potvrdila tisková mluvčí Chebu, Simona Liptáková.

Cílem Lead Partnera je vybudovat vzdělávací centrum ve Fichtelbergu v Bavorsku. Ve Fichtelbergu nedaleko německého města Marktredwitz se nachází rozsáhlé železné doly. A právě i tam chtějí odborníci místo zrevitalizovat a vybudovat tam návštěvnické centrum. Samozřejmě tu dojde také k sanování místní štoly.„V rámci chebského projektu projektu dojde k úpravě zájmového území dle připravené projektové dokumentace. Stavební část předpokládá náklady 7,7 mil včetně DPH. Dalšími náklady rozpočtu na realizaci, vesměs půjde o měkké aktivity, jako jsou workshopy, interaktivní informační tabule, propagační materiály nebo náklady spojené s další úpravou lesoparku,“ sdělil místostarosta Michal Pospíšil. Celkem se tedy hovoří o částce 8 milionů korun vynaložené z rozpočtu města.

Záměrem vybudování Goethova naučného lesoparku je zvýšení atraktivity zájmového území, které bude nadále sloužit veřejnosti jako vycházková trasa, na které se uskuteční významné parkové úpravy a poté bude vytvořena naučná stezka.

„Partneři projektu připraví vzdělávací a zábavný prostor zaměřený na vybraná témata geologie, vodstvo, zajímavostí z přírody a historie území. Vše bude již v přípravné fázi koordinováno s cílem projektu Lead Partnera. Obsahová část projektu je v tuto chvíli v přípravě a je možné, že dojde k drobným změnám v rozpočtu, a to s ohledem na potřeby a zjištění geologů. Zájmové území je od Kachního kamene až po vyhlídku Egerwarte, případně po lokalitu Komorní dvůr. V průběhu přípravy projektu se zapojilo město Františkovy Lázně se svými atraktivními lokalitami, přírodní rezervací Soos a Komorní hůrkou. Na Komorní hůrce je projekt spojen s otevřením skoro dvě stě let staré Goethovy štoly, na kterém geologové pracují více než dva roky,“ podotkla Simona Liptáková.

„Zájmové území bude doplněno prvky jako je mobiliář, řezy kamenů, vzniknou pergoly, a podobně,“ dodal Michal Pospíšil. Partnery projektu jsou Montan-Stiftung Nordost Bayern Fichtelberg, Františkovy Lázně, Český geologický svaz.