Současnou situací v oblasti pořizování, držení, ukládání, evidence a archivace zvukových záznamů z jednání františkolázeňských zastupitelů se právě tito volení zástupci občanů zabývali na svém posledním rokování. Zastupitel František Šnajdauf totiž inicioval změnu. Jeho předložený návrh však v hlasování neuspěl.

„Snažím se především poukázat na současný stav, kdy zvukové záznamy z jednání zastupitelů jsou v držení starosty Ivo Mlátilíka,“ uvedl Šnajdauf. „Dostupnost těchto materiálů je pak složitá. Může dojít i k manipulaci s nahrávkami. Mám pocit, že moje názory také potvrzuje vyjádření Ministerstva vnitra České republiky, které jsem v dané záležitosti obdržel, “ neskrýval svoje rozhořčení.

Podle starosty Františkových Lázní Ivo Mlátilíka je naopak vše v souladu se zákonem. „Zvukový záznam navíc obec vůbec dělat nemusí, ale v našem jednacím řádě je upraveno, že Františkovy Lázně ho pořizovat budou. Ten má sloužit jen pro účely sepsání zápisu z jednání. Nález Ministerstva vnitra ČR, který máme k dispozici, to potvrzuje. Kompetentní osoby (starosta, místostarosta a ověřovatelé zápisu) pak dokument musí přečíst a vyjádřit se k tomu, zda odpovídá skutečnosti oponoval,“ Mlátilík.