Po rozbaleni v něm našla lebku kočky a kámen. "Bylo to podáno na poště ve Staré Roli a podle šetření policie, kam jsem incident okamžitě nahlásila, byl odesílatelem bezdomovec. Prý ho o tuto službu někdo požádal," zachmuřeně vysvětlovala. Že skutečně nejde o legraci, to dokazuje i vulgární adresa odesílatele. Balíček Věře Bartůňkové  zaslal Krutý R. lesní společnost, a.s., Sračkov.  Souvislost mezi lebkou, kamenem a svým osobním životem zastupitelka vyloučila a naznačila spíše politický podtext. "Pochopila jsem to jako výhrůžku, protože jsem předsedkyní kontrolní komise. Tyto obskurní dary mě ale nezastraší, pokud jsem až dosud mluvila na zastupitelstvu málo, tak teď se to změní," razantně prohlásila, když lebku zvířete a kámen ukazovala zastupitelům.

Ti byli z darů Věry Bartůňkové nejprve zaraženi, poté se ale od tohoto jednání okamžitě distancovali. "Je to nepřijatelné a symbolika darů pohoršující," zdůraznil zastupitel Pavel Bouška (Karlovaráci), a svá slova podtrhl  citátem francouzského osvícenského básníka, filosofa a spisovatele Voltaireho: S vašimi názory nesouhlasím, ale budu  hájit vaše právo je říkat. Do debaty se vložil i zastupitel Jiří Klsák (KOA), který upozornil, že by tyto zvrácené dary mohly mít nikoliv politický podtext, ale mohly by souviset s předchozím zaměstnáním Věry Bartůňkové u Lázeňských lesů. Celou situaci odsoudila i primátorka Ferklová a následné usnesení zastupitelstva. 

Police potvrdila, že  oznámení o zaslání balíčku, který obsahoval lebku zvířete a kámen přijala, ale případ už odložila. "Balík neobsahoval žádný dopis ani zprávu. Věc jsme šetřili jako přestupek proti občanskému soužití a byl odložen, neboť nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba," uvedla Kateřina Krejčí, krajská policejní mluvčí.