Městu se na tuto investiční akci podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 14 milionů korun. „Součástí investice je například zateplení fasády a střešního pláště, výměna původních oken, optimalizace otopné soustavy nebo vybudování větracího systému s rekuperací, který zajistí obměnu vzduchu v učebnách. Klasické větrání prostřednictvím otevírání oken totiž pravidla pro získání dotací neumožňují,“ uvedl místostarosta Zdeněk Hrkal.

Základní škola na sídlišti Skalka je velmi rozsáhlý objekt, a tak jsou práce rozděleny do dvou etap. S dokončením té druhé se počítá v říjnu příštího roku. „Projekt je takto rozložen proto, aby stavební práce co možná nejméně ovlivnily chod školy. Práce, které by nejvíce rušily výuku, jsou naplánovány na období letních prázdnin,“ vysvětlil starosta Antonín Jalovec.

Škola na Skalce je jednou ze dvou městských škol v Chebu, které ještě nejsou zatepleny. Tou poslední je základní škola na sídlišti Zlatý vrch. „Její zateplení se už projektově rovněž připravuje,“ doplnil mluvčí městského úřadu Tomáš Ivanič.