Soutěž mladých zdravotníků se konala v areálu 6. základní školy v Chebu. Jak sami odborníci přiznávají, znalosti dětí se nezhoršují ani výrazně nezlepšují. Pozitivní zprávou však je, že ty děti, které se soutěže zúčastnily v předchozích letech, uměly první pomoc poskytnout kvalitněji. Akci jako každý rok připravil Český červený kříž.

„Znalosti žáků nebyly ani horší, ani lepší. Posun byl vidět u týmů, jejichž učitelé u nás prošli nějakým druhem školení. Domnívám se, že tomu tak je, neboť umí lépe první pomoc uchopit v praxi a snaží se ji tak předat dětem, které na soutěž připravují,“ sdělil Jakub Jestřáb, tajemník Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Cheb.

U týmů, které ale už někdy soutěž absolvovaly a nyní doráží na další ročníky, určitý posun odborníci vidí. Na pětičlenná družstva mladých zdravotníků letos čekaly v soutěži nelehké úkoly. Museli si poradit s první pomocí kupříkladu u otevřené zlomeniny holenní kosti nebo zachovat klidnou hlavu při ošetřování osoby pod vlivem omamných látek.

Zámek Kynžvart.
Památky zacílí na nejmenší

„Závody prověřily také zručnost dětí při obvazové technice i šikovnost při transportu. Cílem soutěže je, aby si děti vyzkoušely poskytování první pomoci na namaskovaných figurantech, kterými byli studenti Střední zdravotnické školy v Chebu, a především aby obstály při pomoci druhému v reálném životě,“ poznamenal Jakub Jestřáb.

O výsledcích rozhodují rozhodčí pomocí bodové škály za splnění úkolu. Hodnotí se manipulace se zraněným, forma, způsob nebo účinnost provedených, život zachraňujících úkonů. A v čem tedy žáci nejvíce chybovali? „Chyby v poskytnutí první pomoci nelze paušalizovat. U jednotlivých týmů jsou specifika, která lze vytknout. Stěžejní pochybení, které se však každoročně vyskytuje, je ohrožení zachránce a jeho vlastního zdraví. Zejména nevyužití ochranných pomůcek, latexových rukavic a kontrola místa před možnými hrozícími riziky. Ona samotná bezpečnost zachránce je v první pomoci prioritní, neboť i zákon sděluje, že první pomoc nemusí poskytnout ten, který tak nemůže učinit bez nebezpečí pro sebe nebo druhého,“ konstatoval Jakub Jestřáb. „Těší mě, že se soutěže mladých zdravotníků stále konají. Ani jsem o tom nevěděla. Dnes je tolik nehod a tolik možného nebezpečí, že je velmi dobře, že se mladí lidé v této oblasti stále vzdělávají,“ řekla Jana Nováková z Chebu.

Nejstarší plnohodnotné letiště v českých zemích bude mít své muzeum.
Expozice o historii chebského letiště otevře později